İNSAN KAYNAKLARI

Sektörümüzde başarılı olmanın en önemli yollarından biri, işletmemizin sahip olduğu en önemli değer olan insan kaynağımıza yatırım yapmak ve bu kaynağı en verimli şekilde kullanmaktır.

 

İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmenin en değerli varlığının yani çalışanlarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamıdır.

 

İnsan kaynakları yönetimi ile amaçlanan; çalışanların işletmeye katkılarını en üst düzeye çıkarmak, işletmeyle bütünleşmelerini sağlamak ve memnuniyetlerini arttırmaktır.

 

Şirketimiz İnsan kaynakları yönetimini etkili bir şekilde yürütmesi durumunda:

 

- İşgücü sirkülasyonu olarak adlandırılan, işten ayrılan ve işe yeni başlayan personel oranındaki düşüş
- İşe devamsızlık oranındaki azalma
- İş kazalarının sebep olduğu kayıpların azalması
- Ürün / hizmet kalitesinin yükselmesi
- Hatalı üretimin azalması
- Optimum işlem düzeyine ulaşma ve verimlilikte artış
- Yapılan yatırımlardan maksimum fayda 
- Masrafların azalması
- İşletmenin imajına olumlu yönde katkı
- İş ortamında motivasyonun yükselmesi
- Aidiyet hissi yüksek ve mutlu çalışanlar vs. sağlamış olduğu yararlar arasında yer almaktadır.

 

Bu bakımdan insan kaynakları, tüm birimler içinde bir döngü yaratmış olup, şirketimiz açısından kilit konumdadır.

 

Elevatorsan® Tohum Bakliyat İşleme ve İyileştirme Makineleri, Taşıma ve Depolama sistemleri, araştırma odaklı ve yenilikçi kimliğiyle; çevreye ve insanlara saygılı, farklılıklara duyarlı, çalışanlarını ve onların gelişimlerini cesaretlendiren bir kültürü oluşturabilecek, meraklı, cesur, insana değer veren kişileri bünyesine katmayı amaçlamaktadır.

  • Sosyal Medyada Paylaş::